Tørre øyne

Et rennende øye kan faktisk være tørt.

Mange har tørre øyne uten å vite det, da symptomene ofte ikke oppleves som at øyet er tørt. De mest vanlige symptomene er nemlig svie og rennende øyne.

Tørre øyne er et mer vanlig problem enn hva de fleste er klar over. Hver annen kvinne og hver tredje mann over 50 år har det. Tørre øyne er også svært vanlig blant mange som sitter foran skjermen hver dag, og hele 50 % av alle kontaktlinsebrukere har det.

Alle kan få tørre øyne etter hvert. Alder og hormoner er blant to påvirkende faktorer. Tørre øyne er den vanligste årsaken til øyebesvær og skyldes nedsatt tåreproduksjon og/eller feil sammensetning av tårevæsken.

Vi ser i klinikken at stadig fler yngre personer også får plager. F.eks gaming kan og lite søvn være utløsende faktorer.

Har du noen av symptomene nevnt nedenfor, snakk med din optiker eller bestill en tørre øyne konsultasjon i dag.

Symptomer på tørre øyne

 • Svie
 • Rennende øyne
 • Brennende følelse
 • Tretthet
 • Grusfølelse
 • Røde og irriterte øyne
 • Lysømfintlighet
 • Synsskarphet som varierer
 • Tørrhet

Symptomene forverres mot kvelden ved for eksempel lesing, TV-titting og skjermbruk.

Mange opplever også at øynene begynner å renne når de går fra et rom til et annet, eller når de er ute i vind eller trekk.

Hele 67% av de som har tørre øyne har faktisk rennende øyne.

Faktorer som påvirker tørre øyne

 • Økt inntak av animalsk fett (fett fra dyr)
 • Økt skjermbruk gir redusert blunkefrekvens
 • Økt eksponering for air condition – i bilen, på arbeidsplassen osv.

Viktig for å motvirke tørre øyne

 • Rådgivning og trening i forbindelse med blunking
 • Riktig kosthold/kosttilskudd
 • God øyelokkshygiene
 • Riktige øyedråper er viktig for å bedre kvaliteten og mengden tårevæske

Tørre øyne konsultasjon

Interoptiks optikere har spesialkompetanse i å behandle tørre øyne. En tørre øyne konsultasjon tar 45 minutter og koster kr 690 (veil. pris). Vi foretar separerte målinger uavhengig av synsundersøkelsem for å evaluere om det er produksjonen av tårevæske som er for liten eller om fordampningen er for høy. Resultatet av testen er et behandlingsprogram tilpasset fine behov.

Etter 6-8 uker tar vi en oppfølgingskontroll for på nytt å undersøke øynene for å evaluere hvor godt behandlingen har fungert.

Tørre øyne konsultasjon inkludert osmolaritetsmåling

Vi har instrumentet TearLab hvor vi tar målinger av osmolariteten. En tørre øyne konsultasjon inkl. osmolaritetsmpling koster kr 990. Osmolaritetsmåling er en moderne test for å måle stoffmengden av løse molekyler og ioner i tårefilmen. Oversatt betyr dette at det er tårevæskens saltinnhold som måles. En osmolaritet på over 309 mOsms/L indikerer tørre øyne. Resultatet av målingene er med på å bestemme hvilke behandling som er best egnet for deg.

Det er viktig at tørre øyne behandles. Risikoen ved å gå uten behandling er vedvarende sår og skader på øyets overflate.

Sjekk om du har tørre øyne:

Ta testen her


Bestill time