Økt nærsynthet hos barn og unge

Nærsyntheten starter tidligere enn før, og utviklingen går raskere. Ved myopikontroll kan vi bremse barn og unges utvikling av nærsynthet.

Økt risiko for øyesykdom

All nærsynthet gir økt risiko for øyesykdom, og det begrenser også noen yrkesvalg som f.eks. politi, flyger, militær og brannmann.

Sjekk synet med myopikontroll
Sjekk synet med myopikontroll

Kraftig økning hos barn og unge

Nærsynthet øker kraftig blant barn og unge over hele verden, og det som påvirker utviklingen mest er for lite tid ute, utendørstid, nærarbeid og arv. Studier viser at nærsynte barn er mindre ute enn ikke-nærsynte. Kort fortalt – er man mye ute i sollys går utviklingen senere.

Når det gjelder nærarbeid har det vært kjent lenge at dette også spiller inn, men det er ikke helt klart hvorfor.

kontaktlinser for barn
Kontaktlinser for barn

Behandling

Nærsyntheten kan bremses opp med spesielle kontaktlinser og jo tidligere man starter opp jo bedre. Vi forventer en redusert økning på 50-60%. Det finnes imidlertid begrensninger og ikke alle får effekt av behandlingen.

Det finnes nå to hovedtyper behandlende linser på markedet; Myke multifokale (progressive) linser og Drømmelinser. De myke linsene brukes om dagen og tas av om kvelden. Drømmelinsene er stabile linser man sover med, og som korrigerer synet om natten. Man trenger dermed ikke linser om dagen.

Den aller nyeste linsen er en dagslinse.

Bestill time i Fredrikstad
Bestill time i Sarpsborg