{ Vårt syn på faget!
Av Interoptik S. Gangestad
Behandling av nærsynthet hos barn
KontaktlinserØyehelse

Behandling av nærsynthet

Myopikontroll er det det snakkes mest om i vår bransje akkurat nå. Myopikontroll er kort fortalt å bremse barn og unges utvikling av nærsynthet.

Økt risiko for øyesykdom

All nærsynthet gir økt risiko for øyesykdom, og det begrenser også noen yrkesvalg som f.eks. politi, flyger, militær og brannmann. Nærsyntheten starter tidligere enn før, og utviklingen går raskere.

Kraftig økning hos barn og unge

Les også: Kontaktlinser for barn

Nærsynthet øker kraftig blant barn og unge over hele verden, og det som påvirker utviklingen mest er for lite tid ute, utendørstid, nærarbeid og arv. Studier viser at nærsynte barn er mindre ute enn ikke-nærsynte. Kort fortalt – er man mye ute i sollys går utviklingen senere.

Når det gjelder nærarbeid har det vært kjent lenge at dette også spiller inn, men det er ikke helt klart hvorfor.

Behandling

Nærsyntheten kan bremses opp med spesielle kontaktlinser og jo tidligere man starter opp jo bedre. Vi forventer en redusert økning på 50-60%. Det finnes imidlertid begrensninger og ikke alle får effekt av behandlingen.

Les også: Myopikontroll

Det finnes nå to hovedtyper behandlende linser på markedet; Myke multifokale (progressive) linser og Drømmelinser. De myke linsene brukes om dagen og tas av om kvelden. Drømmelinsene er stabile linser man sover med, og som korrigerer synet om natten. Man trenger dermed ikke linser om dagen.

Den aller nyeste linsen er en dagslinse.

 

x