Behandling av nærsynthet (myopibehandling)

Nærsynthet er en tilstand som kan utvikles i ung alder, men kommer man tidlig i gang med myopibehandling kan det redusere risikoen for øyesykdommer senere i livet.

Hva er myopi?

Myopi er det kliniske ordet for nærsynthet. Det å være nærsynt vil typisk oppleves som uklart syn på avstand og godt syn på nært. 

Det mest vanlige er å utvikle nærsynthet i alderen 8-13 år, men det kan også forekomme senere i ungdomsårene. Nærsynthet kan forverrer seg fram til midten av 20 årene.  

Nærsynthet er en tilstand hvor øyet vokser seg for langt ift. brytningen, det vil si at jo høyere nærsynthet er, jo lengre forventer vi øyet å være. 

Ulempen med et langt øye er at netthinnen blir strekt og det kan øke risikoen for øyesykdommer senere i livet. 

Effekten av myopibehandling

Nærsynthet øker på verdensbasis, men også i Norden ser vi en økende trend.

I dag har vi optiske muligheter til å behandle nærsynthet. Dette gjør vi med spesielle brilleglass, myke kontaktlinser eller drømmelinser (nattlinser). 

Formålet med behandlingen er å hindre at øyet vokser seg for langt, og med myopibehandling kan vi forvente å halvere forverringen av nærsyntheten.

Kommer vi tidlig i gang med myopibehandling kan vi være med på å redusere risikoen for øyesykdommer senere i livet og vi vil forvente en lavere endelig styrke enn uten behandling.

Les også: Visste du at én av fem skolebarn sliter med dårlig syn?

Ved en synsundersøkelse hos oss gjør vi en vurdering om behovet for myopibehandling er til stede, ut fra styrker, alder, genetikk og utdanningskrav. 

Anbefalingen fra IMI (International Myopia Institut ) er klar, ved progressiv myopi skal behandling startes. 

Det foreligger også en anbefaling om at barn og ungdom bør tilbringe minimum 2 timer ute pr dag. Dette er bevist at forsinker debuten av nærsynthet.

Ta kontakt

Mistenker du at du er nærsynt, så ta gjerne kontakt med oss.

Bestill time i Fredrikstad
Bestill time i Sarpsborg

Tekst: Hege Brække Rønneberg