Forkalkning i øyebunnen

Aldersrelatert Macula Degenerasjon – AMD, som på folkemunne blir kalt forkalkning, er den største årsaken til varig synstap i Norge. Årsaken er at næringsstoffer ikke transporteres godt nok til netthinnen. 

Høyt eller lavt blodtrykk, grå stær og røyking antas å øke risikoen for denne tilstanden. Sykdommen påvirker bare skarpsynet, så man blir ikke helt blind. Mange opplever imidlertid at konsekvensene i dagliglivet er store. Våre optikere kan se om du har forkalkninger på øyebunnen og gi råd om forebygging, eller de kan henvise til øyelege.

Arvelig

AMD har en viss arvelighet og man kan gjøre noe for å begrense eller utsette forandringene:

  • ikke røyke
  • beskytte seg mot UV-lys
  • spise antioksidanter
  • trene og bli litt svett hver dag

Det finnes vitaminer som er 100% skreddersydd for å gi netthinnen den næringen den trenger.

Sjelden utslag i tidlig stadium

Denne sykdommen gir sjelden utslag på synet i tidlig stadium, men noen pasienter bør henvises til øyelege raskt, da det i en del tilfeller kan behandles og forhindre synstap. Jevnlige synsundersøkelser er derfor viktig, slik at vi kan følge med på utviklingen av øyehelsen din.

To typer AMD

1. Tørr AMD

Dette er den vanligste formen. Synes svekkes gradvis. Symptomene er dårligere skarpsyn og fargesyn, samt økende vanskelighet med å gjenkjenne ansiktstrekk.

2. Våt AMD

Denne formen kan føre til at det sentrale lesesynet blir påvirket i løpet av relativt kort tid, ofte i løpet av noen få uker eller måneder. Symptomer er at linjer oppleves som forvrengte.

Behandling

Noen pasienter kan ha nytte av behandling. Medisin injiseres direkte i øyet med en sprøyte. Sykdommen kan da stoppes, men en god reversering av skadene som har oppstått er vanskelig. Noen pasienter vil likevel kunne oppleve en bedring, selv om det opprinnelige synet sjelden kan gjenopprettes.

Tidlig behandling er viktig for å få et godt resultat

Du kan selv gjøre en enkel test hjemme som kan gi deg en indikasjon på om du må oppsøke lege eller optiker angående begynnende AMD.

Test deg selv her