«Grønn stær» (Glaucom)

Grønn stær (Glaucom) er en fellesbetegnelse på en gruppe øyesykdommer som stort sett utvikler seg langsomt og kjennetegnes ved synsnerveskade og bortfall av synsfelt. Den vanligste årsaken er at trykket inne i øyet blir for høyt. 

Høyt trykk i øyet kan gjøre at blodårene og synsnervene blir klemt sammen der hvor disse forlater øyeeplet. Sykdommen er som oftest symptomfri før pasienten begynner å merker bortfall av synet. Jevnlige undersøkelser og tidlig sykdomsoppdagelse er derfor viktig slik at den kan bremses opp. Er du over 40 år bør du ta en kontroll hvert 2. år.

En av de største årsakene til blindhet

Glaukom kan lede til blindhet, og er den tredje viktigste årsaken til blindhet i verden.* Skader som allerede har oppstått lar seg dessverre ikke reparere.

Dersom det eksisterer grønn stær i familien, er risikoen noe større. I tillegg er faktorer som diabetes og høyt blodtrykk kjente risikofaktorer.

Det er to hovedformer for grønn stær

  1. Kronisk
    • gir et gradvis og smertefritt forløp. Dette er den vanligste formen.
  2. Akutt
    • gir ubehag og tåkesyn. Ofte kommer det også sterke smerter og rødhet i øyet.

Omtrent 60.000 nordmenn har grønn stær, og anslag viser at så mye som 20.000 av disse ikke er klar over det.

Symptomer på grønn stær

  • Ofte ingen symptomer før sykdommen har kommet langt.
  • Noen kan få øyesmerter og et hardt og ømt øye.
  • Gråsyn i utkanten av synsfeltet er også vanlig.
  • Lysømfintlighet og hodepine kan forekomme

Behandling

Tidlig undersøkelse og behandling gir stor sannsynlighet for å redde synet. Den vanligste behandlingen er trykkreduserende øyedråper. I noen tilfeller kan også laserbehandling eller operasjon være aktuelt.

En synsundersøkelse hos Interoptik er altså ikke kun for å følge opp på synet og din synskomfort, den er også veldig viktig for å følge opp på din øyehelse og evt. oppdage øyesykdommer på et tidelig stadium.


Kilde: Norsk Glaukomforening