Kontaktlinser for barn

Ny forskning viser det vi har ment noen år; barn kan være bedre kandidater for kontaktlinser en mange tror.

Etter å ha sett svært mange studier, fant Mark A. Bullimore, MCOptom, PhD, fra Houston universitet  at forekomst av hornhinne betennelser ikke er høyere hos barn som bruker kontaktlinser enn hos voksne.

Dr. Bullimore mente også at forekomsten til og med kan være lavere hos barn fra 8 til 11 år i følge data materialet.

Hornhinnesår

Ingen av de prospektive studiene viste tilfeller av hornhinnesår. Det ble heller ikke funnet hornhinnesår i et retrospektivt studie hos barn fra 8 til 12 år. Det ble imidlertid funnet 15 tilfeller pr. 10.000 bruker  år hos 13 til 17 åringer. Dette tallet er ikke høyere enn tilfeller av hornhinne sår hos voksne som bruker myke kontaktlinser på døgn basis i følge Dr. Bullimore.

Det ble konkludert med at tilfeller av hornhinne betennelser hos barn med kontaktlinser ikke overgår tilfeller hos voksne, og kan til og med være signifikant lavere hos barn fra 8 til 11.

Denne lave forekomsten funnet i aldersgruppen 8 til 11 kan være et resultat av pasient oppførsel heller enn biologiske faktorer, og kan også være påvirket foreldres oppsyn sier Dr. Bullimore.

Myopikontroll

Les også: Myopikontroll

Disse funnene kan ha signifikant påvirkning på visse grupper. Forskerne tenker da spesielt på barn som er utsatt for å bli sterkt nærsynte. Som kjent kan nærsynthet over -5 00 resultere i øyesykdommer. Den mest effektive behandlingen for å bremse denne utviklinger er å bruke spesielle kontaktlinse. Internasjonalt har denne behandlinger fått navnet Myopia Management, vi bruker navnet Myopi kontroll eller Myopi behandling.

Forskerne mener spesielle kontaktlinser kan bremse nærsynthet fra 25% til 72% sammenlignet med briller.

En annen meget dyktig kliniker og forsker;  Jeffrey J. Walline, Doctor of Optometry, PhD, sier det på denne måten;

« Forhåpentligvis vil klinikere begynne å vurdere yngre nærsynte barn som kontaktlinse brukere. Klinikere må bli mer komfortable med å bruke kontaktlinse metoder for å kontrollere nærsynthet da de vet at barn trykt kan bruke kontaktlinser.»


Optometrist MSc
Stephen Gangestad