Sjekk synet ditt med myopikontroll

Økt nærsynthet kan gi myopisk maculapati (skade i skarphetsområdet på netthinnen), netthinneavløsning, grå stær, grønn stær og blindhet.

Først, hva er nærsynthet?

Nærsynthet, også kalt myopi på fagspråket er en øye tilstand der objekter på nært hold er klare, mens objekter på avstand er uklare. Avhengig av hvor nærsynt et øye er vil avstandspunktet hvor objekter blir uklare variere. Nærsynthet korrigeres med minus glass i briller eller kontaktlinser. og ved f.eks -2.50 vil alt etter 40 cm begynne å bli uklart, mens ved-0,50 vil man se klart ut til 2 meter. Denne tilstanden kommer av at øyet blir for langt.

Les også: Behandling av nærsynthet

Når nærsyntheten blir for stor

Nå vil sikkert en leser spørre; og hva så, det finnes briller, kontaktlinser og laseroperasjon for nærsynthet. Det finnes mao hjelpemidler for å se klart på avstand. Ja, og det er forså vidt ikke problemet, problemet oppstår når øyet blir altfor langt, altså når nærsyntheten blir for stor.

Og hva er for stor? Det er i dag en global enighet om at nærsynthet større enn -5,00 er for stor. Og hvorfor? Jo, for ved nærsynthet større enn -5.00 begynner øyet å bli for langt. Så langt at det kan oppstå strekkskader i øyets vev som kan føre til netthinne avløsning, degenerasjon i den gule flekk (macula), grå og grønn stær.

Epidemi

Hadde antall nærsynte i verden holdt seg på samme nivå som for inntil 20 år siden vill jeg aldri skrevet denne artikkelen. I 2000 var utbredelsen av nærsynthet i vest europa 21,9 %. I 2030 er den forventet å bli 44,5 %, og i 2050 56,2%. I Asia snakker man om en epidemi. I Taiwan er opptil 84% av skolebarn nærsynte. I Sør Korea er 97% av 19 år gamle militære nærsynte. Estimert global forekomst av høy nærsynthet (mer enn -5.00) forventes å øke fra 2,7% i 2000 til ca. 10% i 2050. Dvs at nesten en milliard mennesker vil ha en potensiell risiko for å utvikle permanent synsnedsettelse og blindhet. Dette vil føre til  svært mange øyeskader med et enormt behandlings behov.

Hvorfor denne økningen?

Økningen i nærsynthet og høy nærsynthet er antatt å være drevet av miljømessige faktorer og endring i liv stil. Ikke minst redusert utendørstid og økt nærbasert aktivitet (som bedrives inne). Vi snakker her om barn og unge. Skal det igangsettes tiltak må dette gjøres tidlig i livet, gjerne fra 7 års alder. En etablert nærsynthet kan antagelig ikke reduseres.

Behandlingsmetoder

Optometrister som tar denne uheldige utviklingen på alvor har i dag behandlingsmetoder tilgjengelig. Ved siden av å anbefale minst 2 timer ute daglig korrigerer vi pasientene med spesielle kontaktlinser. Pr. i dag brukes oftest nattlinser som omformer hornhinnen og bifokale månedslinser. I september 2017 vil en ny dagslinse som er godkjent for behandling av nærsynthet komme på markedet. Noen av oss startet med denne i vinter, og 3 års forskningsrapport viser at den har en signifikant redusering av nærsynthets utvikling på 63 %.

Les også: Hva er drømmelinser?

Hvorfor kan utendørstid redusere økning i nærsynthet?

Dette  er hva forskere tror:

  • Sol eksponering med vitamin D produksjon.
  • Eksponering av sollys danner kjemiske komponenter på netthinnen som dopamin som kontrollerer gro prosesser ift øyets lengde.
  • Eksponering for syns messige muligheter for å se objekter på langt hold.
  • Eksponering av fordelaktige mikroorganismer.

Optometrist MSc
Stephen Gangestad

Kilder: Review of Optometry, Cooper Vision, myopiacare.org