Synstrening – et fitnessprogram for øynene

Øyemusklene er som all annen viljestyrt muskulatur; de responderer raskt på trening. Har du ofte hodepine eller sliter med konsentrasjon og lesehastighet, kan det være at du burde sjekke samsynet ditt.

Samsynet

Samsynet er den måten øynene arbeider sammen på. Hvis de ikke arbeider korrekt sammen, har man «samsynsfeil». Klarer man for eksempel ikke ikke å skjele bevisst, har man sannsynligvis dårlig samsyn eller koblingen er ikke helt på plass. Men øynene kan imidlertid trenes opp til å bli bedre til å samarbeide.

Les også: 6 tegn på at barnet ditt er langsynt

Synstrening og effekt

Undersøkelser har vist, at effekten av synstreningen i de fleste tilfeller er at samsynet blir normalt, og at effekten holder seg. Behandlingen virker hurtigt og kraftigt. Øyemusklene er som all annen viljestyrt muskulatur; de responderer raskt på trening.

Hva kan man oppnå

Formålet med samsynstrening er å optimalisere sitt samsyn og sine synsferdigheder og derved dempe symptomene samsynsfeil kan gi. Mens effekten som nevnt er en selvfølge når man trener resten av kroppen, er det de færreste som tenker på at øynene også har glede av trening i visse tilfeller.

Men synstrening er ikke kun et «fitnessprogram» for øynene. Det handler i høy grad om å lære seg motoriske ferdigheter, dvs. å trene opp samarbeidet mellom kropp og hjerne.

Les også: Studenter og syn

Kropp og syn henger sammen

Selve treningen er basert på teorien om at kropp og syn henger tett sammen. Dette er også grunnlaget for at TrainYourEyes-testing og trening både går i dybden med balanse, kroppslig koordinasjon og samsyn.

Vi starter «på gulvet» med grovmotorisk trening. Grovmotorikken må være på plass. Deretter trener vi stadig finere muskler/koordinasjon og ender opp med å trene de aller minste musklene som styrer øynenes samarbeid og til slutt fokusering.

Hvor lang tid tar det?

Treningen tar fra 4-6 mnd, og man trener ca. 15 minutter daglig. En del av øvelsene er PC-baserte, men alt kan tilpasses de som ikke har tilgang på PC.

Når samsynet er trent opp holder effekten. Når man avslutter treningen består den videre treningen i at man bruker synet på en riktig måte.

Les også: Databriller på jobb

Databriller på jobb
Hvem kan få databriller på jobb?

Å komme i gang

Vi genererer ett skreddersydd program til deg som tar for seg spesifikt hva som trengs å trenes opp. Man får med seg 3 øvelser hjem og trener på disse frem til en avtalt kontroll. På kontrollene måler vi ut fremgangen og gir deg 3 nye øvelser. Vi tar kontroll hver 2-3. uke, så dette er noe du må sette av tid til.

Hvem passer synstrening for?

 • Skoleeleven som ikke har knekt lesekoden
 • Barnet som ikke ser i bilder (kan forveksles med ett Asperger-barn)
 • Studenten som bruker unødvendig mye krefter på studiet
 • Kontoristen som har mye hodepine
 • Idrettsutøveren som ikke får utnyttet hele sitt potensiale
 • Slagpasienten som leser dårlig etter en blodpropp i hjernen

Symptomer på samsynsfeil kan være:

 • man plages av frontal hodedpine
 • dårlig kosentrasjon
 • teksten flyter sammen
 • man lukker det ene øye ved lesing
 • man hopper over eller leser linjene flere ganger
 • sen lesehastighet
 • det er vanskelig å fokusere – stille skarpt
 • det er vanskelig å omstille synet fra kort til en lang avstand og omvendt
 • der er stor forskjell på, hvordan øynene ser
 • synet er uklart
 • man ser dobbelt
 • øynene renner eller svir
 • det er problematisk å venne seg til progressive briller
 • man har problemer med å orientere seg, f.eks. i trafikken
 • man har problemer med å bedømme avstander
 • man leser en tekst, men kan ikke huske hva teksten handlet om

Bestill time i Fredrikstad
Bestill time i Sarpsborg