En vanlig synsforstyrrelse – auramigrene

«Noe rart skjedde i synet mitt, noe som aldri har skjedd før. Det var akkurat som om det jeg så på forsvant og at rare figurer dukket opp. I kanten så det ut som sikk- sakkmønster som gikk lenger og lenger utover. Jeg så det nesten bare med det ene øyet. Det varte 20 minutter. Jeg fikk ikke hodepine og følte meg helt vel etter episoden».
Dette er en vanlig og god beskrivelse av hva en pasient kan fortelle hvis han eller hun har hatt visuell aura på grunn av migrene uten hodepine.

Sikksakk-syn

Alle steder i øynene og i hjernen der det går strøm, det vil si der det finnes nervetråder, kan det bli forstyrrelser som sees som lysfenomener, akkurat som ved en kortslutning.

Av aktiviteter som oppstår i hjernen er et glitrende kantete mønster (sikksakk-mønster) sprer seg utover på den ene siden av synet, det vanligste. Det starter gjerne midt i det du ser på ved at ting blir visket bort og en vibrering utvikler seg utover. På det andre øyet kan du forvente at det er «noe» helt inn mot nesa som forstyrrer, men mye mindre tydelig. Verden der ute kan bli både forminsket og forstørret. Fenomenet kalles visuell aura og er forbundet med begrepet migrene uten hodepine.

Hva kommer det av?

Prosessen starter helt bak i hjernen der synssenteret ligger. Det starter med en kjemisk forstyrrelse som fører til at blodårene i et område trekker seg sammen. Ettersom denne blokkeringen går fremover i hjernen, utvider synsforstyrrelsen seg. Varigheten for at det kan kalles normalt er over 5 minutter og mindre enn en time. Vanligvis 15-20 minutter. Hvis blodkarene etterpå utvider seg mere enn vanlig, fører dette til migrenehodepine.

De fleste som opplever migreneaura for første gang er over 40 år, og har hatt migrene tidligere eller har det i nærmeste familie. Samtidig med synsfenomenet kan noen ha vanskeligheter med å konsentrere seg, bli litt fjerne og få dobbeltsyn.

Forstyrrelsen bygger seg opp og forsvinner plutselig.

Andre årsaker

Skulle synsforstyrrelsen ikke utvide seg, vare noen sekunder til under 5 minutter og bare være på det ene øyet, er mistanken at det ikke er migreneaura. Hjerneslag er en mulig årsak. Andre faktorer som indikerer at det ikke er migrene, er hvis synsforstyrrelsen kommer oftere og oftere, for eksempel ved hjernetumorer som presser på en nerve.

Les også: Sammen brenner de for bedre øyehelse

Retinal migrene

Det finnes en sjelden avart der blodårene i netthinnen, helt bakerst i øyet, trekker seg sammen, slik at netthinnen ikke får næring. Dette fenomenet kalles retinal migrene og er alltid på samme side og fører oftest til at synet i hele eller deler av øyet forsvinner en periode. Hodepine kan komme før, samtidig eller etter fenomenet. Dette fenomenet kommer alltid på samme side og vil komme tilbake gjentatte ganger. Varighet er 10-20 minutter før synet gradvis klarner. Det er kvinner i 20-40 års alderen som oftest er utsatt. Vanligvis sjekkes det da ut at det ikke er en reel blodpropp som er bakenforliggende årsak.

Lysfenomener kan komme fra øyet i seg selv, for eksempel ved blodpropp eller anstrengelser ved å se mye på nært hold. Det forekommer oftere for eksempel hos nærsynte enn langsynte, diabetikere, de med makuladegenerasjon, og ved visse typer medisinbruk. Når geleen som fyller hulrommet inne i øyet løsner fra netthinnen, oppstår gjerne lysblink, enten sentralt eller på siden. Enkelte ganger kan lysfenomenet bli etterfulgt av grumsete syn. Det kan da ha oppstått en rift på netthinnen som kan føre til netthinneavløsning eller at netthinnen allerede har løsnet.

Les også: Ser du etter Ingebret Mojord?

Ta kontakt

Oppstår et plutselig synsfenomen som beskrevet over, anbefaler vi at du tar kontakt samme dag, i hvert fall for å utelukke tilstander som må behandles.

Bestill time i Fredrikstad
Bestill time i Sarpsborg

Tekst: Optometrist Ingebret Mojord MSc FAAO MCoptom