De fem vanligste årsakene til blindhet

Svaksynthet og blindhet er en av de største helseutfordringene på verdensbasis. Her kan du lese om de vanligste årsakene til at folk mister synet.

Polsk teater møter norsk optometri

Det internasjonale prosjektet «Next Stop – Art Close to People» er et samarbeid mellom «Pocztòwka» Cultural Association i Polen og Studium Actoris i Norge.

Pocztòwka restaurerer en gammel jernbanestasjon i den polske byen Hajnòwka. Her ønsker de å formidle sin kunst for hørsel og synshemmede gjennom en smart måte å tilrettelegge publikumsflyten i lokalene.

Polsk teater møter norsk optometri_1
En fokusert og interessert forsamling.

I den forbindelse ønsket de et foredrag om øyne og syn under oppholdet i Fredrikstad. Dette fant sted i våre lokaler i Torvbyen lørdag 13. november. Vi hadde besøk av en svært kunnskapstørst gruppe skuespillere. Vi belyste det faktum at det er 2.2 milliarder synshemmede mennesker i verden, hvor 1.1 milliard er blinde. Og hvor 90 % av synshemmede kan bli hjulpet.

De vanligste årsakene til blindhet kan være:

Vi tok netthinnebilder av frivillige deltagere. Videre tok vi tverrsnitt skann av synsnerver og macula for å belyse hvor og hvordan disse tilstandene oppstår.

Det må nevnes at alle frivillige deltagere hadde normale funn innenfor undersøkte områder.

Under spørsmålsrunden diskuterte vi fargesyn, riktig kosthold ifm macula degenerasjon, hvor på netthinnen vi har de forskjellige synsceller, mulige netthinneforandringer ved høyt blodtrykk og diabetes.

Bestill time i Fredrikstad
Bestill time i Sarpsborg


Tekst: Optometrist MSc Stephen Gangestad

«Grønn stær» (Glaucom)

Grønn stær (Glaucom) er en fellesbetegnelse på en gruppe øyesykdommer som stort sett utvikler seg langsomt og kjennetegnes ved synsnerveskade og bortfall av synsfelt. Den vanligste årsaken er at trykket inne i øyet blir for høyt. 

Høyt trykk i øyet kan gjøre at blodårene og synsnervene blir klemt sammen der hvor disse forlater øyeeplet. Sykdommen er som oftest symptomfri før pasienten begynner å merker bortfall av synet. Jevnlige undersøkelser og tidlig sykdomsoppdagelse er derfor viktig slik at den kan bremses opp. Er du over 40 år bør du ta en kontroll hvert 2. år.

En av de største årsakene til blindhet

Glaukom kan lede til blindhet, og er den tredje viktigste årsaken til blindhet i verden.* Skader som allerede har oppstått lar seg dessverre ikke reparere.

Dersom det eksisterer grønn stær i familien, er risikoen noe større. I tillegg er faktorer som diabetes og høyt blodtrykk kjente risikofaktorer.

Det er to hovedformer for grønn stær

 1. Kronisk
  • gir et gradvis og smertefritt forløp. Dette er den vanligste formen.
 2. Akutt
  • gir ubehag og tåkesyn. Ofte kommer det også sterke smerter og rødhet i øyet.

Omtrent 60.000 nordmenn har grønn stær, og anslag viser at så mye som 20.000 av disse ikke er klar over det.

Symptomer på grønn stær

 • Ofte ingen symptomer før sykdommen har kommet langt.
 • Noen kan få øyesmerter og et hardt og ømt øye.
 • Gråsyn i utkanten av synsfeltet er også vanlig.
 • Lysømfintlighet og hodepine kan forekomme

Behandling

Tidlig undersøkelse og behandling gir stor sannsynlighet for å redde synet. Den vanligste behandlingen er trykkreduserende øyedråper. I noen tilfeller kan også laserbehandling eller operasjon være aktuelt.

En synsundersøkelse hos Interoptik er altså ikke kun for å følge opp på synet og din synskomfort, den er også veldig viktig for å følge opp på din øyehelse og evt. oppdage øyesykdommer på et tidelig stadium.


Kilde: Norsk Glaukomforening

Forkalkning i øyebunnen

Aldersrelatert Macula Degenerasjon – AMD, som på folkemunne blir kalt forkalkning, er den største årsaken til varig synstap i Norge. Årsaken er at næringsstoffer ikke transporteres godt nok til netthinnen. 

Høyt eller lavt blodtrykk, grå stær og røyking antas å øke risikoen for denne tilstanden. Sykdommen påvirker bare skarpsynet, så man blir ikke helt blind. Mange opplever imidlertid at konsekvensene i dagliglivet er store. Våre optikere kan se om du har forkalkninger på øyebunnen og gi råd om forebygging, eller de kan henvise til øyelege.

Arvelig

AMD har en viss arvelighet og man kan gjøre noe for å begrense eller utsette forandringene:

 • ikke røyke
 • beskytte seg mot UV-lys
 • spise antioksidanter
 • trene og bli litt svett hver dag

Det finnes vitaminer som er 100% skreddersydd for å gi netthinnen den næringen den trenger.

Sjelden utslag i tidlig stadium

Denne sykdommen gir sjelden utslag på synet i tidlig stadium, men noen pasienter bør henvises til øyelege raskt, da det i en del tilfeller kan behandles og forhindre synstap. Jevnlige synsundersøkelser er derfor viktig, slik at vi kan følge med på utviklingen av øyehelsen din.

To typer AMD

1. Tørr AMD

Dette er den vanligste formen. Synes svekkes gradvis. Symptomene er dårligere skarpsyn og fargesyn, samt økende vanskelighet med å gjenkjenne ansiktstrekk.

2. Våt AMD

Denne formen kan føre til at det sentrale lesesynet blir påvirket i løpet av relativt kort tid, ofte i løpet av noen få uker eller måneder. Symptomer er at linjer oppleves som forvrengte.

Behandling

Noen pasienter kan ha nytte av behandling. Medisin injiseres direkte i øyet med en sprøyte. Sykdommen kan da stoppes, men en god reversering av skadene som har oppstått er vanskelig. Noen pasienter vil likevel kunne oppleve en bedring, selv om det opprinnelige synet sjelden kan gjenopprettes.

Tidlig behandling er viktig for å få et godt resultat

Du kan selv gjøre en enkel test hjemme som kan gi deg en indikasjon på om du må oppsøke lege eller optiker angående begynnende AMD.

Test deg selv her