Tørre øyne

Et rennende øye kan faktisk være tørt.

Mange har tørre øyne uten å vite det, da symptomene ofte ikke oppleves som at øyet er tørt. De mest vanlige symptomene er nemlig svie og rennende øyne.

Tørre øyne er et mer vanlig problem enn hva de fleste er klar over. Hver annen kvinne og hver tredje mann over 50 år har det. Tørre øyne er også svært vanlig blant mange som sitter foran skjermen hver dag, og hele 50 % av alle kontaktlinsebrukere har det.

Alle kan få tørre øyne etter hvert. Alder og hormoner er blant to påvirkende faktorer. Tørre øyne er den vanligste årsaken til øyebesvær og skyldes nedsatt tåreproduksjon og/eller feil sammensetning av tårevæsken.

Vi ser i klinikken at stadig fler yngre personer også får plager. F.eks gaming kan og lite søvn være utløsende faktorer.

Har du noen av symptomene nevnt nedenfor, snakk med din optiker eller bestill en tørre øyne konsultasjon i dag.

Symptomer på tørre øyne

 • Svie
 • Rennende øyne
 • Brennende følelse
 • Tretthet
 • Grusfølelse
 • Røde og irriterte øyne
 • Lysømfintlighet
 • Synsskarphet som varierer
 • Tørrhet

Symptomene forverres mot kvelden ved for eksempel lesing, TV-titting og skjermbruk.

Mange opplever også at øynene begynner å renne når de går fra et rom til et annet, eller når de er ute i vind eller trekk.

Hele 67% av de som har tørre øyne har faktisk rennende øyne.

Faktorer som påvirker tørre øyne

 • Økt inntak av animalsk fett (fett fra dyr)
 • Økt skjermbruk gir redusert blunkefrekvens
 • Økt eksponering for air condition – i bilen, på arbeidsplassen osv.

Viktig for å motvirke tørre øyne

 • Rådgivning og trening i forbindelse med blunking
 • Riktig kosthold/kosttilskudd
 • God øyelokkshygiene
 • Riktige øyedråper er viktig for å bedre kvaliteten og mengden tårevæske

Tørre øyne konsultasjon

Interoptiks optikere har spesialkompetanse i å behandle tørre øyne. En tørre øyne konsultasjon tar 45 minutter og koster kr 690 (veil. pris). Vi foretar separerte målinger uavhengig av synsundersøkelsem for å evaluere om det er produksjonen av tårevæske som er for liten eller om fordampningen er for høy. Resultatet av testen er et behandlingsprogram tilpasset fine behov.

Etter 6-8 uker tar vi en oppfølgingskontroll for på nytt å undersøke øynene for å evaluere hvor godt behandlingen har fungert.

Tørre øyne konsultasjon inkludert osmolaritetsmåling

Vi har instrumentet TearLab hvor vi tar målinger av osmolariteten. En tørre øyne konsultasjon inkl. osmolaritetsmpling koster kr 990. Osmolaritetsmåling er en moderne test for å måle stoffmengden av løse molekyler og ioner i tårefilmen. Oversatt betyr dette at det er tårevæskens saltinnhold som måles. En osmolaritet på over 309 mOsms/L indikerer tørre øyne. Resultatet av målingene er med på å bestemme hvilke behandling som er best egnet for deg.

Det er viktig at tørre øyne behandles. Risikoen ved å gå uten behandling er vedvarende sår og skader på øyets overflate.

Sjekk om du har tørre øyne:

Ta testen her


Bestill time

Lookbook Høst 2017

Kontaktlinser for barn

Ny forskning viser det vi har ment noen år; barn kan være bedre kandidater for kontaktlinser en mange tror.

Etter å ha sett svært mange studier, fant Mark A. Bullimore, MCOptom, PhD, fra Houston universitet  at forekomst av hornhinne betennelser ikke er høyere hos barn som bruker kontaktlinser enn hos voksne.

Dr. Bullimore mente også at forekomsten til og med kan være lavere hos barn fra 8 til 11 år i følge data materialet.

Hornhinnesår

Ingen av de prospektive studiene viste tilfeller av hornhinnesår. Det ble heller ikke funnet hornhinnesår i et retrospektivt studie hos barn fra 8 til 12 år. Det ble imidlertid funnet 15 tilfeller pr. 10.000 bruker  år hos 13 til 17 åringer. Dette tallet er ikke høyere enn tilfeller av hornhinne sår hos voksne som bruker myke kontaktlinser på døgn basis i følge Dr. Bullimore.

Det ble konkludert med at tilfeller av hornhinne betennelser hos barn med kontaktlinser ikke overgår tilfeller hos voksne, og kan til og med være signifikant lavere hos barn fra 8 til 11.

Denne lave forekomsten funnet i aldersgruppen 8 til 11 kan være et resultat av pasient oppførsel heller enn biologiske faktorer, og kan også være påvirket foreldres oppsyn sier Dr. Bullimore.

Myopikontroll

Les også: Myopikontroll

Disse funnene kan ha signifikant påvirkning på visse grupper. Forskerne tenker da spesielt på barn som er utsatt for å bli sterkt nærsynte. Som kjent kan nærsynthet over -5 00 resultere i øyesykdommer. Den mest effektive behandlingen for å bremse denne utviklinger er å bruke spesielle kontaktlinse. Internasjonalt har denne behandlinger fått navnet Myopia Management, vi bruker navnet Myopi kontroll eller Myopi behandling.

Forskerne mener spesielle kontaktlinser kan bremse nærsynthet fra 25% til 72% sammenlignet med briller.

En annen meget dyktig kliniker og forsker;  Jeffrey J. Walline, Doctor of Optometry, PhD, sier det på denne måten;

« Forhåpentligvis vil klinikere begynne å vurdere yngre nærsynte barn som kontaktlinse brukere. Klinikere må bli mer komfortable med å bruke kontaktlinse metoder for å kontrollere nærsynthet da de vet at barn trykt kan bruke kontaktlinser.»


Optometrist MSc
Stephen Gangestad

Henvisning til øyelege

Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt at optikere skal kunne gi direkte henvisning til øyelege. Pasientene behøver dermed ikke gå via fastlege for å bli henvist til øyelege. Pasientene vil få dekket utgifter til undersøkelse og behandling hos øyelege på samme måte som ved henvisning fra lege. 

Endringen gjør at folk som trenger legehjelp på grunn av synsproblemer raskere kommer i kontakt med øyelege. Dessuten slipper pasientene å bruke penger på legebesøk og legene får fristilt tid til andre pasienter, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen. – 21.01.2009

Personer med synsproblemer kommer i hovedsak til optiker i forbindelse med undersøkelse eller kontroll knyttet til anskaffelse av briller eller kontaktlinser. Grå og grønn stær, forkalkninger og netthinneavløsninger er av de vanligste lidelsene en optiker kan oppdage hos sine pasienter og som må følges opp av øyelege.

En optiker kan også gjennom sine undersøkelser oppdage for eksempel symptomer på begynnende diabetes og høyt blodtrykk. Dette gir grunnlag for henvisning til allmennlege.

Informasjon etter behandling hos øyelegen vil bli sendt til henvisende behandler, enten optiker eller fastlege. Pasienten kan gi samtykke til at informasjon fra øyelege til optiker også sendes til fastlegen.

Bestill synsundersøkelse


Kilde: Pressemelding fra helse og omsorgsdepartementet, publisert 21.01.2009

Databriller på jobb

2 av 3 nordmenn har behov for briller på jobben. Er du en av dem?

Om du kjenner deg igjen i noen av følgende situasjoner, kan det hende at du trenger en databrille som kan avlaste øynene dine.

 • Blir du trett og sliten foran PC?
 • Har du mye vondt i hodet?
 • Svir det i øynene på slutten av arbeidsdagen?
 • Føles skuldrene stive og anspente når du kommer hjem fra jobb?

Databriller

En databrille avlaster og gir et behagelig syn ved jobbing foran skjerm. For at arbeidsgiver skal dekke databrillen din, må styrken være ulik din private brille og spesialtilpasset dine arbeidsforhold.

Hvem har behov for databriller?

Det er primært aldersrelatert langsynthet (presbyopi), som naturlig oppstår i 40 årsalderen, som gir behov for databriller. Alderslangsynthet gir dårligere syn og fokus på nært hold og skyldes at øyemusklene mister sin fleksibilitet med alderen.

Tips og råd for bedre arbeidsmiljø foran dataskjerm

Menneskekroppen er ikke skapt for statisk arbeid, og mange sliter med såre øyne i tillegg til hodepine og smerter i rygg, skuldre, nakke, armer og hender.

 • anbefalt avstand til dataskjerm er mellom 50-70 cm
 • pass på at du har støtte for underarmen
 • unngå reflekser i dataskjerm og bordplate
 • unngå å ha skjerm rett foran vindu slik at lyset fra vinduet blender deg
 • anbefalt synsvinkel mot dataskjerm er svakt nedover 5-10 grader. Når du ser rett fram skal du se rett over kanten på skjermen. Unngå for høy plassering av skjermen
 • variér sittestillingen; ”den beste sittestilling er alltid den neste”
 • benytt minst 12-punkts bokstaver
 • dataskjermen bør ha en oppfriskningshastighet på rundt 80 Hz eller mer

Her finner du Arbeidstilsynets definisjon på databriller og hvem som har krav på å få dette dekket:

arbeidstilsynet.no
Bestill synsundersøkelse

Optomap

Alle i Interoptik har «Optomap», ett avansert digitalt kamera (2 lasere) hvor vi kan ta bilde av nesten hele netthinnen. Vi investerer hele tiden i ny teknologi og faglig utvikling av våre ansatte. Slik kan vi tilby deg den mest avanserte øyeundersøkelsen som finnes. 

Digitalt bilde av nesten hele netthinnen

En utvidet synsundersøkelse med optomap gjør det mulig å avdekke tegn på øyesykdommer på en sikrere måte, da vi kan avdekke fire ganger mer av netthinnen enn med tradisjonelle instrumenter. Dette er helt fantastisk!

Optomap er til stor hjelp for å avdekke øyesykdommer, men visste du at netthinnen i mange tilfeller kan avsløre tegn på sykdommer som ikke bare gjelder øynene?

Et optomap-scan kan avsløre faresignaler som

Undersøkelsen er rask og komfortabel, og er helt ufarlig da instrumentet ikke er i kontakt med øynene. Den krever ikke bruk av øyedråper, og du kan kjøre bil med en gang etter undersøkelsen.

Les også: Tørre øyne

Hvordan bruker vi et optomap-scan?

Tradisjonelle netthinnekameraer (funduskameraer) viser kun den sentrale delen av netthinnen. Dette begynte vi med i 2007. I 2010 investerte vi i Optos Optomap-kamera som altså avdekker 80% av netthinnen.

Vi håper alltid at det vises en hel og frisk netthinne i våre scan som kan lagres og sammenlignes med andre optomap-scan som tas i fremtiden. Slik kan din personlige optiker følge med på utviklingen av synet og øyehelsen din gjennom hele livet. Eventuelle tilstander som oppdages i et optomap-scan kan danne grunnlaget for direkte henvisning til øyelege.

OPTOMAP + scan XXXXXX!

Bildet viser en netthinne. Området innenfor den stiplede sirkelen er det som vises i et tradisjonelt netthinnekamera. Et optomap-scan avdekker fire ganger mer og viser nesten hele netthinnen i ett bilde.

Jevnlig synsundersøkelse med optomap kan ha alt å si for synet ditt. Å gå til optikeren bør være like viktig som å gå til tannlegen – synet er tross alt en av de aller viktigste sansene dine.

Forkalkning i øyebunnen

Aldersrelatert Macula Degenerasjon – AMD, som på folkemunne blir kalt forkalkning, er den største årsaken til varig synstap i Norge. Årsaken er at næringsstoffer ikke transporteres godt nok til netthinnen. 

Høyt eller lavt blodtrykk, grå stær og røyking antas å øke risikoen for denne tilstanden. Sykdommen påvirker bare skarpsynet, så man blir ikke helt blind. Mange opplever imidlertid at konsekvensene i dagliglivet er store. Våre optikere kan se om du har forkalkninger på øyebunnen og gi råd om forebygging, eller de kan henvise til øyelege.

Arvelig

AMD har en viss arvelighet og man kan gjøre noe for å begrense eller utsette forandringene:

 • ikke røyke
 • beskytte seg mot UV-lys
 • spise antioksidanter
 • trene og bli litt svett hver dag

Det finnes vitaminer som er 100% skreddersydd for å gi netthinnen den næringen den trenger.

Sjelden utslag i tidlig stadium

Denne sykdommen gir sjelden utslag på synet i tidlig stadium, men noen pasienter bør henvises til øyelege raskt, da det i en del tilfeller kan behandles og forhindre synstap. Jevnlige synsundersøkelser er derfor viktig, slik at vi kan følge med på utviklingen av øyehelsen din.

To typer AMD

1. Tørr AMD

Dette er den vanligste formen. Synes svekkes gradvis. Symptomene er dårligere skarpsyn og fargesyn, samt økende vanskelighet med å gjenkjenne ansiktstrekk.

2. Våt AMD

Denne formen kan føre til at det sentrale lesesynet blir påvirket i løpet av relativt kort tid, ofte i løpet av noen få uker eller måneder. Symptomer er at linjer oppleves som forvrengte.

Behandling

Noen pasienter kan ha nytte av behandling. Medisin injiseres direkte i øyet med en sprøyte. Sykdommen kan da stoppes, men en god reversering av skadene som har oppstått er vanskelig. Noen pasienter vil likevel kunne oppleve en bedring, selv om det opprinnelige synet sjelden kan gjenopprettes.

Tidlig behandling er viktig for å få et godt resultat

Du kan selv gjøre en enkel test hjemme som kan gi deg en indikasjon på om du må oppsøke lege eller optiker angående begynnende AMD.

Test deg selv her

Diabetes retinopati

Har du diabetes har du en større risiko for å utvikle en netthinnesykdom kalt diabetes retinopati. Derfor er det veldig viktig at du går regelmessig til synsundersøkelser for å følge med på utviklingen av øyehelsen din. Et høyt blodsukker over tid er hovedårsaken til skader på netthinnen. 

Jo flere år du har hatt diabetes, jo større er risikoen for å få diabetes retinopati. Andre risikofaktorer som kan fremskynde utviklingen av tilstanden hos diabetes-pasienter er blant annet røyking, høyt blodtrykk og høyt kolesterolnivå.

Diabetes retinopati oppstår hvis de små blodårene på netthinnen har blitt delvis eller helt tette. Kroppen kompanserer for dette ved å danne nye blodårer for å sikre at tilførselen av næring til de omkringliggende cellene opprettholdes. Slike nydannede blodårer er derimot sprøere, og risikoen for blødninger er dermed større. Slike blødninger og arrdannelser, resulterer i nedsatt syn.

Jo tidligere du kommer til behandling, jo større er sannsynligheten for et godt resultat.

Symptomer på diabetes retinopati

Grad av symptomer varierer, avhengig av hvor på netthinnen skaden har inntruffet,og hvor stor den er. Synsfeltutfall og slørete syn er derimot de vanligste symptomene. De gradvise forandringene i øynene merkes derimot ikke, noe som i seg selv er en risiko. Årlige undersøkelser er derfor viktig.

Behandling

Det er idag ingen garanti for å få et forbedret syn når man behandles for diabetes retinopati. Behandlingen går ut på å redusere risikoen for en forverring av synstilstanden, og gjennomføres ved laserbehandling eller operasjon. Aller viktigst er derfor en godt kontrollert diabetes.

Har du først utviklet diabetes retinopati er for eksempel luper, lupebriller, filterbriller og kikkerter til god hjelp for å forbedre synsopplevelsen, men synet kan dessverre ikke reverseres tilbake til slikt det var før tilstanden brøt ut.

Les mer på: helsedirektoratet.no/Retningslinjer/Diabetes

Kilde: interoptik.no/oyehelse/oyesykdommer/diabetes/

«Grå stær» (Cataract)

Grå stær, eller Katarakt, er en normal aldersforandring som påvirker linsen inne i øyet. Det er den mest utbredte øyesykdommen i Norge, og omtrent 5% av de som har fått denne diagnosen har behov for operasjon. 

I noen tilfeller kan enkelte sykdommer og/ eller medisiner resultere i grå stær. Hvis dette er en mulig bivirkning for dine medisiner, bør du passe på å gå jevnlig til synsundersøkelse slik at vi får følge opp utviklingen av øyehelsen din.

Eksponering for UV-stråler over tid kan også fremskynde utviklingen. Årsaken er at UV-strålene i sollyset i stor grad stopper i øyelinsen og får denne til å endre seg. Dersom linsen utsettes for skade kan katarakt oppstå.

En kan også ha medfødt grå stær. Uansett årsak til katarakt er resultatet at den ellers klare linsen blir gråaktig, og derfor vanskeligere å se gjennom.

Symptomer på grå stær

Noen opplever først at de blir mer nærsynte enn før, noe som ellers ikke er så vanlig når man har passert 50 år. Dobbeltsyn og tåkesyn er også vanlig, og mange legger merke til at omgivelsene blir mer gråbrune og duse. Økt blending i sterkt sollys er også et vanlig symptom, da en kan oppleve at lyset «blør» mer når det går gjennom den uklare linsen.

Behandling

Det er kun operasjon som kan fjerne grå stær. Dette er i dag en rutineoperasjon og skjer poliklinisk. Selve operasjonen tar under en time, og innebærer at den naturlige linsen byttes ut med en ny kunstig linse.

Har du spørsmål om Grå stær?
Ta kontakt med din Interoptiker