{ Vårt syn på faget!
Av Interoptik S. Gangestad

synsforstyrrelser

Fluer i synsfeltet

Hva er «fluer» i synsfeltet?

x